Poniedziałek, 20 marca 2023 r. imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego Poniedziałek IV tygodnia Wielkiego Postu

Fotogalerie

więcej fotogalerii »

Komunikaty kurii

Zmiana tajemnic Żywego Różańca.

Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej
Czcigodni Księża
W związku z pierwszą niedzielą miesiąca, przypadającą dnia 5 lutego 2012 r.,
w czasie której organizowane są spotkania Wspólnot Żywego Różańca połączone
ze zmianą tajemnic różańca, przekazujemy wyjaśnienie intencji Apostolstwa Modlitwy na
luty 2012 r., wyznaczonych przez Ojca Świętego Benedykta XVI i prosimy o przekazanie
ich wiernym w parafiach.
INTENCJA OGÓLNA
Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia
codziennego.
Zapotrzebowanie na wodę stanowi rosnący problem dla coraz większej liczby krajów
świata. W przyszłości konflikty zbrojne wybuchać mogą nie tyle z powodu roszczeń
terytorialnych czy problemów etnicznych, ile o dostęp do zasobów wodnych. Pierwszym był
konflikt między Boliwią a Chile. Międzynarodowe konsorcjum, właściciel kopalń w Chile,
korzystało z wody przerzucanej systemem pomp z Boliwii, borykającej się z brakiem wody,
która nie otrzymywała za nią żadnej zapłaty.
Brak dobrej wody do picia najbardziej dotyka mieszkańców krajów ubogich. Według
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 20% ludzkości nie ma dostępu do zdrowej wody
pitnej, podczas gdy w Europie każdy zużywa jej dziennie 150-250 litrów, wypijając tylko 1%
z tej ilości. W Afryce 1 osoba na 5 (50% to ludność wiejska) nie ma dostępu do zdrowej
wody pitnej. W ostatnich pięćdziesięciu latach dostęp do niej zmniejszył się tam o 3. Ma to
konsekwencje zdrowotne i gospodarcze. Picie skażonej wody zabija rocznie więcej dzieci
niż skutki połączonych razem chorób AIDS, odry i malarii. Na biegunkę umiera tam rocznie
200 milionów dzieci przed 5. rokiem życia.
ONZ ogłosiła rok 2003 „Międzynarodowym Rokiem Wody”, a w 2010 uznała dostęp
do zdrowej wody pitnej za podstawowe prawo wszystkich ludzi. Benedykt XVI,
przemawiając na Światowej Wystawie (2008, Hiszpania – Saragossa), podkreślił, że prawo
dostępu do wody pitnej wynika z godności ludzkiej osoby i że normy regulujące korzystanie
z wody nie mogą jej traktować jako produktu podległego prawom rynku. Odniósł się w ten
sposób do faktu, że w wielu krajach woda drożeje, bo dostęp do źródeł przejmują
korporacje, sprzedając ją z ustalonym przez siebie zyskiem. Woda jest darem Boga.
Konieczna jest zmiana mentalności ludzi odpowiedzialnych za politykę i życie społeczne.
Ojciec Święty zaprasza do modlitwy wstawienniczej w tej intencji.
INTENCJA MISYJNA
Aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby zdrowia w najuboższych regionach,
którzy opiekują się chorymi i osobami starszymi.
Modlitwa lekarza na misjach.
„Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
Co stworzył niebo i ziemię” (Ps 121,1).
Panie mój, tak często jestem bezradna, gdy choroba nieuleczalna albo brak środków, gdy
można by pomóc. Wspieraj moje wysiłki! Ty nadal cierpisz w ludziach. Jak ciężko na
duszy, gdy dziecko umiera... Mały Ali długo umierał. Żadne leki nic nie pomogły. Zawiodło
wszystko. Śmierć skróciła cierpienia. Rozpacz matki, która śmierć dziecka nosi w sobie.
AIDS zbiera bogate żniwo!!! Dokąd zmierzasz, Afryko??? Czy ci już nic nie pomoże?
„Zapłatą za grzech jest śmierć”, ale umiera nie tylko ten, co zgrzeszył. Jakże to wielka
tajemnica, któż ją zgłębić może? „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo
Chrystusowe” (Ga 6,2). Zapadnięte oczy, wyniszczone ciała. Tracą więcej płynów niż
przyjmują. Rozpalone skronie, rozedrgane dłonie, ból zagłusza wszystko. Śmierć tak
blisko... Czy prześcignie życie??? Znowu świt zwyciężył ciemność… Wspieraj moje wysiłki,
Panie!!! Wszak przez Apostoła Pawła sam zachęcasz: „W czynieniu dobrze nie
ustawajmy...” (Ga 6,9).
W Twoich ranach jest nasze zdrowie. Użyj mnie jako narzędzia, aby chorzy doświadczyli
Twojej miłości. Nie mogę zamknąć uszu na Twoje wołanie: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec
wasz jest miłosierny” (Łk 6,36). Obroń przed pokusą szukania wdzięczności. Niech we
wszystkim co robię, zajaśnieje Twoja większa chwała, „aby widzieli wasze dobre uczynki i
chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16). Panie, Ty powiedziałeś: „Wszystko,
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
Błagam, daj mi wzrok przenikliwy, abym w każdym potrzebującym dostrzegała Ciebie.
Tylko Tyś Uzdrowiciel, Zmartwychwstanie i Życie. Bez Ciebie nic nie mogę uczynić.
Maryjo, Matko nasza, módl się za nami słabymi, grzesznymi, którym Bóg powierzył misje
opieki nad chorymi i cierpiącymi w różnych regionach świata. Wpieraj nasze nieudolne
wysiłki teraz i w godzinę śmierci... Amen.
Jolanta Podolska, lekarka, misjonarka świecka w Zambii
Drukuj cofnij odsłon: 2290 utworzono : 2012-02-03 10:26 Do góry
Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Opatrzności Bożej ul. Marii Dąbrowskiej 19, 70-783 Szczecin, os. Majowe, tel. +48 91 464 23 42
P K O BP 0/III Szczecin – nr 24 1020 4812 0000 0102 0056 8204

© 2023 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone